Når barnet er syg?

Ved sygdom bedes du beholde barnet hjemme, grundet smittefare og fordi vi ikke kan yde den nødvendige ekstra omsorg til det syge barn, uden det går ud over de andre børn. Barnet skal kunne følge en normal dag i pasningsordningen, uden at kræve ekstra pleje.

Ved øjenbetændelse, skoldkopper og lignende sygdomme, må barnet først komme, når der ikke længere, ifølge lægen, er smittefare.

I forbindelse med feber, skal denne have været under 37,5 i min. 1 døgn før barnet bør sendes i pasning igen.
Husk at melde om barnets sygdom og raskmelding inden kl. 22 dagen iforvejen, så vi kan tilpasse morgendagens aktiviteter
Obs. du vil ved indskrivelse, få udleveret en folder med uddybende info om sygdom som du bedes referere til når dit barn bliver syg.

Når jeg er syg?

Hvis vi bliver syge tilkaldes der godkendt vikar i det omfang det er muligt, vikaren passer børnene her i pasningsordningens vante omgivelser.

Hvis vi skal til lægen, på kursus eller lign. tiltræder ligeledes vikar i perioden.

Der varsles vikar i god tid, hvis muligt. Så har i mulighed for at finde anden pasning, ønsker i ikke pasning af vikar.

Er det ikke muligt at finde en vikar, skal du selv sørge for at finde alternativ pasning.

Ferie

Gældende fra 01/01/22 til og med 01/01/23

— 2022 —

Vinterferie: Uge 7
Påskeferie: 12, 12, 13 apr.
Sommerferie: uge 29, 30, 31
Juleferie: 22. dec 2022 – 01. jan 2023
(alle dage inklusive)

Derudover er der lukket:
13. maj – st. Bededag
26. maj – kr. himmelfartsdag
27. maj – lukkedag
6. april – 2. Pinsedag

samt alle weekender og helligdage

OBS! Der er ingen gæstepleje i ferier, det er derfor forældres eget ansvar at finde pasningsmuligheder.

Åbningstider

Gældende fra 1/1/22 til og med 31/12/23

Mandag 7.00 – 16.30
Tirsdag 7.00 – 16.30
Onsdag 7.00 – 16.30
Torsdag 7.00 – 16.30
Fredag 7.00 – 16.00

Bemærk at der holdes åbent efter aftale med ovenstående tider som ydergrænser.