Loading...
Praktiske oplysninger2021-01-03T23:59:54+00:00

Når barnet er syg?

Ved sygdom bedes du beholde barnet hjemme, grundet smittefare og fordi jeg ikke kan yde den nødvendige ekstra omsorg til det syge barn, uden det går ud over de andre børn. Barnet skal kunne følge en normal dag i pasningsordningen, uden at kræve ekstra pleje.

Ved øjenbetændelse, skoldkopper og lignende sygdomme, må barnet først komme, når der ikke længere, ifølge lægen, er smittefare.

I forbindelse med feber, skal denne have været under 37,5 i min. 1 døgn før barnet bør sendes i pasning igen.
Husk at melde om barnets sygdom og raskmelding inden kl. 9 den pågældende dag, så jeg kan tilpasse vores aktiviteter
Obs. du vil ved indskrivelse, få udleveret en folder med uddybende info om sygdom.

Når jeg er syg?

Hvis jeg bliver syg tilkaldes der godkendt vikar, som passer børnene her i pasningsordningens vante omgivelser.

Hvis jeg skal til lægen, på kursus eller lign. tiltræder ligeledes vikar i perioden jeg er væk.

Der varsles vikar i god tid, hvis muligt. Så har i mulighed for at finde anden pasning, ønsker i ikke pasning af vikar.

Ferie

Gældende fra 01/01/21 til og med 01/03/22

— 2021 —

Vinterferie: Uge 7
Sommerferie: Uge 29, 30, 31
Efterårsferie: 18. + 19. + 20. oktober
Juleferie: 22. dec 2021 – 03. jan 2022
(alle dage inklusive)

Derudover er der lukket:
9. Juni
30. april – st. Bededag
13. maj – kr. himmelfartsdag
24. maj – 2. pinsedag
01. – 05. april – påsken
samt alle weekender

OBS! Der er ingen gæstepleje i ferier, det er derfor forældres eget ansvar at finde pasningsmuligheder.

Åbningstider

Gældende fra 1/1/20 til og med 31/12/20

Mandag 7.00 – 16.30
Tirsdag 7.00 – 16.30
Onsdag 7.00 – 16.30
Torsdag 7.00 – 16.30
Fredag 7.00 – 16.00

Bemærk at der holdes åbent efter aftale med ovenstående tider som ydergrænser.