Loading...
Priser2020-02-09T18:57:00+00:00

Priser

Gældende fra 1/1/20 til og med 31/12/20

Pris pr. barn 0-2,9 år: 9.203-/md. Hvoraf egenbetaling er 3.222,-

Det er endnu ikke muligt at få godkendt fripladstilskud i private pasningsordninger.

Dog gives der søskenderabat efter kommunal sats.

Aarhus kommune giver 5981,- i tilskud for 0-2,9 år, som udbetales månedsvis forud.
Forældrebetaling opkræves forud månedsvis.
Betalingen er den samme under ferie og sygdom.
Der betales for alle 12 måneder, ligesom der gives tilskud alle 12 mdr.

Ved yderligere assistance ud over min arbejdstid, er timeprisen 250 kr.

Åbningstider

Gældende fra 1/1/20 til og med 31/12/20

Mandag 7.00 – 16.30
Tirsdag 7.00 – 16.30
Onsdag 7.00 – 16.30
Torsdag 7.00 – 16.30
Fredag 7.00 – 16.00

Bemærk at der holdes åbent efter aftale med ovenstående tider som ydergrænser.