Priser

Gældende fra 1/1/22 til og med 31/12/22

Fuldtidsplads: Pris pr. barn 0-3år: 9.700-/md. Hvoraf egenbetaling er 3.267 for børn bosat i Århus kommune.

Du kan også få passet dit barn hvis du bor i en anden kommune.
Da beregnes prisen således: Kommunalt tilskud + pasningsordningens egenbetaling.

Det er endnu ikke muligt at få godkendt fripladstilskud i private pasningsordninger.

Dog gives der søskenderabat efter kommunal sats.

Aarhus kommune giver 6433,- i tilskud for 0-3år, som udbetales månedsvis forud.
Forældrebetaling opkræves forud månedsvis.
Betalingen er den samme under ferie og sygdom.
Der betales for alle 12 måneder, ligesom der gives tilskud alle 12 mdr.

Ved yderligere assistance ud over min arbejdstid, er timeprisen 250 kr.

Åbningstider

Gældende fra 1/1/22 til og med 31/12/22

Mandag 7.00 – 16.30
Tirsdag 7.00 – 16.30
Onsdag 7.00 – 16.30
Torsdag 7.00 – 16.30
Fredag 7.00 – 16.00

Bemærk at der holdes åbent efter aftale med ovenstående tider som ydergrænser.